ACTA vzw is een vereniging met als doel de opleidingsmogelijkheden op het gebied van toegepaste automatiserings-en procestechnieken te bevorderen. Hiertoe voorziet ACTA voor cursisten een off-the-job veilige on-the-job leeromgeving met bijhorende competentiegerichte progamma’s en evaluaties. Medewerkers (ervaren en beginners) van bedrijven uit diverse sectoren, leerkrachten en studenten, werkzoekenden en derden vormen het ACTA-publiek.

ACTA is een opleidingscentrum voor de procesindustrie in het algemeen en voor de chemische sector in het bijzonder. De belangrijkste expertisedomeinen zijn elektro- meet- en regeltechniek, industriële automatisering, mechanische technieken, procestechnieken, veiligheid en transportsystemen.
Voor leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten vormt ACTA een essentiële brugfunctie tussen onderwijs en het bedrijfsleven. ACTA beoogt vooral de optimale aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Om dit doel te bereiken stimuleert ACTA de samenwerking tussen onderwijs en industrie, scholen van de verschillende netten, toeleveringsbedrijven van automatiseringsapparatuur en productiebedrijven in de regio en diverse instellingen betrokken bij opleidingen.

ACTA vzw is een forum voor kennisoverdracht tussen instrumentontwikkelaar, bedrijfsleven en onderwijs. Permanente kennisontwikkeling, kennisretentie, actualisatie van kennis en het ter beschikking stellen van actuele en diverse praktijkruimten voor bedrijven en scholen vormen de pijlers van het beleid.